عضویت    ورود به سیستم    پنجشنبه 28 دی 1396

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، به شبکه یکپارچه سیکا پیوست. زین پس محققین و دانشجویان می‌توانند منابع این کتابخانه را از طریق اینترنت، مورد جستجو و بازیابی قرار دهند.