عضویت    ورود به سیستم    پنجشنبه 28 دی 1396

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج ، به شبکه سیکا پیوست.  زین پس پژوهشگران و دانشجوبان می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این واحد را در کنار منابع سایر کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور، مورد جستجو قرار دهند.