عضویت    ورود به سیستم    یکشنبه 02 مهر 1396

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) پیوست. زین پس محققین و پژوهشگران می‌توانند منابع این کتابخانه را در کنار منابع سایرکتابخانه‌های دانشگاه آزاد سراسر کشور، از طریق بستر اینترنت جستجو کنند.