عضویت    ورود به سیستم    چهارشنبه 02 اسفند 1396

 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، در شبکه سیکا حضور یافت. علاقمندان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این مرکز را در کنار منابع سایر کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور مورد جستجو قراردهند.