اخبار و مطالب خبری
20

از آنجا که طی بخشنامه‌ای، تمام کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، می بایست فهرستی از موجودی کتابخانه را در قالب اکسل، ارائه دهند. لذا راهنمایی برای تهیه گزارش موجودی با فرمت اکسل از نرم افزار سیمرغ تدوین شده و در بخش مستندات پورتال سیکا قرار گرفته است. کتابداران می‌توانند به این راهنما مراجعه کنند و مراحل تولید گزارش را انجام دهند .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |