اخبار و مطالب خبری
20

 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، در شبکه سیکا حضور یافت. علاقمندان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این مرکز را در کنار منابع سایر کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور مورد جستجو قراردهند.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |