واحدهای تجهیزشده به سیمرغ

نرم‌افزار سیمرغ در بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد، نصب شده و در حال حاضر مشغول به کار می‌باشد. برخی از واحدهای دانشگاهی که به نرم‌افزار سیمرغ مجهز شده‌اند، هنوز قابلیت سرویس‌دهی سرور سیمرغ بر روی اینترنت را فراهم نیاورده‌اند. به همین دلیل امکان اتصال و جستجو در منابع کتابخانه‌ای آنها از طریق اینترنت وجود ندارد و مسلما این واحدها در شبکه سیکا نیز مشارکت ندارند.
امید است، این واحدها هر چه سریعتر نسبت به فراهم کردن بستر مناسب، و پیوستن به شبکه سیکا اقدامات لازم را انجام دهند. فهرست واحدهای مجهز به نرم‌افزار سیمرغ بر اساس طبقه بندی مناطق دانشگاه آزاد، به قرار زیر می باشد: