اخبار

07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) ملحق شد. پژوهشگران و علاقمندان می‌توانند منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های دانشکده‌های این دانشگاه را از طریق اینترنت مورد جستجو قرار دهند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |